یک گروه پنجاه نفری مخالفان مسلح دولت در ولایت بادغیس برای سومین بار به روند صلح پیوسته است.

این گروه پنجاه نفری به فرماندهی ملا غفار طوفان؛ دو بار دیگر نیز با سلاح دست داشته خود به روند صلح پیوسته و سپس با مخالفان یکجا شدند. ولی این بار مصمم تر از گذشته به نظر میرسد؛ ملا غفار طوفان فرمانده این گروه میگوید آنان از سوی کشورهای همسایه برای تخریب پروژه های انکشافی در بادغیس حمایت میشدند واکنون از جنگ و برادر کشی خسته شدند و آمده اند تا دوشادوش نیروهای امنیتی کشور برای تامین امنیت در کشور مبارزه کنند.

با این حال شورای ولایتی بادغیس و فعالین مدنی این ولایت با ابراز خوش­بینی از پیوستن این گروه به روند صلح تاکید میکنند که دولت مکلف است تا از این افراد حمایت کرده و زمینه کار را برای آنان فراهم سازد.

فرمانده پولیس بادغیس میگوید در بسیاری از نبردها با مخالفین مسلح دولت؛ افرادی در تبانی با مخالفین برخی پاسگاه ها را معامله کرده اند. در همین حال مقام های محلی بادغیس از حمایت های همه جانبه دولت از این گروه سخن میگوید.

ملاغفار طوفان یکی از فرمانده هان گروه ملا رسول بشمار میرود که بیش از ده سال است در ولسوالی قادس بادغیس در تخریب پروژه ها، به اتش کشیدن مکاتب و باج گیری از روستاییان دست داشته است. وی به مسوولان محلی بادغیس وعده سپرده است که در آینده نزدیک شمار زیادی از طالبان مسلح را برای پیوستن به روند صلح تشویق خواهد کرد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb