ساختمان ترمینال میدان هوایی هرات چند سال پیش بگونه موقت با کمک مالی کشور ایتالیا ایجاد شد؛ قرار بود ترمینال جدید با کمک مالی کشور ایتالیا بگونه معیاری ساخته شود؛ اما با گذشت چند سال سرنوشست توسعه میدان هوایی هرات مشخص نیست. مسوولان محلی تایید میکنند که  کشور ایتالیا قرارداد تامین بودجه مورد نیاز توسعه میدان هوایی هرات را امضا کرده و این پول از سوی پارلمان کشور نیز تایید شده ؛ اما تا کنون روند عملی توسعه این میدان آغاز نشده است.

کشور ایتالیا تعهد سپرده بود تا در دو قسط جداگانه ۲۹ و ۱۶ میلیون یورو بخاطر توسعه میدان هوایی ،ایجاد ترمینال جدید و ساخت خط رنوی معیاری پرداخت کند؛ اما سرنوشت این پول نیز تا کنون بدرستی مشخص نیست.

احمد شهیر سرپرست میدان هوایی هرات تاکید دارد؛ باید سراغ پول های کمک شده توسط ایتالیا از وزارت مالیه گرفته شود؛ اما در حال حاضر روند انجام مطالعات امکان سنجی توسعه میدان هوایی هرات در جریان است و تا دو ماه دیگر به پایان میرسد.

هرات یکی از کلان شهر های افغانستان است و روزانه مسافران زیادی از ولایت راهی کشور های خارجی میشوند؛ اما میدان هوایی این ولایت با میدان های هوایی کندهار و بلخ دو کلان شهر دیگر کشور از لحاظ امکانات و انجام پرواز های خارجی قابل مقایسه نیست؛ حالا توسعه میدان هوایی به یکی از آروز های هراتیان مبدل شده است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb