در جریان یک عملیات کارمندان ریاست امنیت ملی هرات یک گروه آدم ربا گرفتار شده اند؛ریاست امنیت ملی هرات با نشر خبر نامه ای گفته ؛ اعضای این گروه ادم ربا در بازجویی های نخستین به دست داشتن در یک ادم ربایی منجر به قتل اعتراف کرده اند.

این افراد چندی پیش یک راننده تاکسی را از منطقه تانک مولوی ربوده و سپس آنرا به قتل رسانده بودند. افراد بازداشت باشنده اصلی ولایت فاریاب هستند و از چند سال به اینسو در منطقه مسلخ هرات زندگی میکنند. یکی از آدم ربایان اعتراف نموده که سابقه حضور در صف نیروهای امنیتی کشور را داشته است.

این گروه آدم ربایان در حالی از سوی ریاست امنیت ملی بازداشت شده اند که چندی پیش مقام های محلی هرات پس از بازداشت یک گروه ادم ربایان حرفه ای؛ از پاکسازی کامل این ولایت از وجود گروه های آدم ربا سخن گفته بودند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb