پس از چندین ماه، هرات میزبان برگزاری یک برنامه فرهنگی در قلعه اختیارالدین بود، جشنواره غزل پارسی که در آن شاعران، هنرمندان، مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ و مسوولان محلی هرات اشتراک داشتند، بروح الامین امینی مسوول برگزاری  این جشنوار هدف از برپایی آن را زنده نگهداشتن غزل پارسی و تشویق شاعران تازه کشور عنوان میکند.

در این جشنواره از گزیده اشعار ناظم هروی یک تن از غزل سرایان چیره دست سال های دور هرات رونمایی شد، شعرا، هنرمندان و نویسندگانی که در این جشنواره اشتراک نموده اند، برپایی آن را برای گریز از جنگ و ناامنی های موجود در کشور و رشد استعداد های شاعران جوان موثر عنوان میکنند.

موسیقی خراسانی نیز با تلقی از موسیقی مدرن از دیگر ویژه های این جشنواره به حساب می آمد، اعضای شواری ولایتی هرات معتقدند، مردم برای فراموش کردن تشویش های ناشی از ناامنی به چنین جشنواره هایی نیاز مبرم دارند.

در پایان این جشنواره سه تن توانستند مقام های اول تا سوم نخستین جشنواره غزل پارسی را از آن خود کنند، از سویی هم مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور می پذیرند از بهر نبوده بودجه برنامه های فرهنگی ای از این دست به پیمانه ناچیزی در کشور برگزار میشود.

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb