فساد اداری، معضلی که در سال های پسین بلایی شده به جان ملت و از طرفی هم بحران بی اعتمادی را میان ملت و دولت به اوج اش رسانده است،  طی نشست مطبوعاتی، نجیب الله محمدی رییس اداره ترانسپورت هرات به صراحت بیان میدارد که فساد اداری به تمام اداره دولتی ولایت هرات وجود دارد، به گفته نجیب الله محمدی رییس ترانسپورت هرات، طی کمتر از دو ماه گذشته چهل درصد عواید این اداره از بهر برچیدن عناصر فساد پیشه افزایش یافته است.

در این بین شورای ولایتی هرات تاکید می ورزد، معادله فساد اداری به گذشت هر روز پیچیده تر میشود، به باور داکتر مهدی حدید عضو شورای ولایتی، تا زمانیکه دولت اراده جدی در امر مبارزه با فساد اداری نداشته باشد و عاملین فساد را به کیفر نرساند، این معضل هیچگاه از میان برداشته نخواهد شد.

اما نکته قابل تامل انیجاست که مسوولان محلی هرات بر موجودیت فساد اداری در اداره محلی و واحد های دولتی این ولایت مهر تایید گذاشته و تاکید می ورزند، آنانی که دست به فساد اداری میزنند وجدان سالمی ندارند.

با این همه گزارش های سازمان شفافیت بین الملل نشان میدهد که افغانستان دومین کشور ملوث به فساد اداری در دنیاست و آنگونه که پیداست، تلاش های حکومت هم در قسمت محو فساد تنها در حد شعار بوده است.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb