نیروهای امنیتی در ولایت هرات یک محموله هفت تنی مواد کیمیاوی را کشف و ضبط کرده اند. این مواد کیمیاوی که در ساخت مواد مخدر از آن استفاد می شود از کشور چین بارگیری شده و از طریق ایران وارد هرات شده بود. حمیدالله نصرت زاده مدیر مبارزه با مواد مخدر هرات می گوید، این ۳۵۰ بشکه مواد کیمیاوی هفت تن وزن دارد و ارزش مجموعی آن، بیش از یک و نیم میلیون دالر می شود.

یک تن از پیوند به انتقال این مواد کیمیاوی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. در همین حال پولیس هرات به قاچاقبران مواد مخدر هشدار می دهند که در هیچ جای این ولایت در امان نخواهند بود.

وارد شدن این مواد کیمیاوی در زمینه تولید مواد مخدر در کشور نگران کننده خوانده می شود. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات می گویند، برخی کشورهای همسایه و منطقه در تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان دست دارند.

پولیس مبارزه با مواد مخدر ولایت هرات در جریان یک سال اخیر بیش از چهل تن مواد کیمیاوی را کشف و به دست آورده اند. قرار بود این مواد به منظور ساخت مواد مخدر به ولایت های جنوبی کشور انتقال داده شود.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb