شماری از ولسوالی های هرات چهارشنبه شب ناآرام و خونینی را سپری کردند. از جمله ولسوالی های پشتون زرغون، کشک رباط سنگی و فارسی. در حملات طالبان بر پاسگاه های سربازان پولیس محلی در مناطق دشت نیزان و دوجوی ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات، نه تن از این سربازان جان های خودرا از دست دادند. همچنان در حملات طالبان بر یک پاسگاه پولیس ملی در منطقه بند بغرچر ولسوالی کشک رباط سنگی ولایت هرات، دو سرباز پولیس جان های شان را از دست دادند و یک تن دیگر زخم برداشته است.

پولیس هرات تاکید می کند که در جریان این حملات، تلفات سنگینی بر طالبان نیز وارد شده است. در همین حال مقام های محلی در هرات می گویند صدها تن از افراد طالبان قصد داشتند تا با حمله بر ولسوالی فارسی این ولایت، این ولسوالی را سقوط دهند اما موفق نشدند.

حملات هم زمان طالبان بر شماری از ولسوالی های هرات نگرانی های زیادی را به همراه داشته است. شماری از اعضای شورای ولایتی هرات با انتقاد از عملکرد اداره محلی این ولایت می گویند، بارها از مقام های امنیتی خواسته اند تا برضد طالبان در شماری از ولسوالی ها عملیات راه اندازی کنند اما در این زمینه هیچ اقدامی نشد.

در هفته های اخیر وضعیت امنیتی در ولسوالی های هرات آرام بود. اما تحرکات تازه مخالفان مسلح دولت در ولسوالی های نسبتا امن نگران کننده خوانده می شود.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb