بررسی حل چالش‌های انتخابات در ولایت غور!

یک موسسه خصوصی در شهر فیروزکوه گفتمانی را به منظور بررسی چالش ها ومشکلات  انتخابات پیشرو در این ولایت برگزار کردند. در این نشست چالش ها ومشکلات انتخابات پیشرو به بحث گرفته شد. وزیر نورانی مسوول برگزاری این نشست میگوید نتایج این گفتمان جهت حل مشکلات انتخابات پیشرو با نهادهای حکومتی به ویژه کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخته می شود.

در همین حال تهدیدهای امنیتی و عدم آگاهی مردم از پروسه انتخابات یکی از نگرانی های جدی اعضای شورای ولایتی در این ولایت خوانده می شود. محمد مهدوی عضوشورای ولایتی غور میگوید حضور افراد مسلح غیرمسوول وگسترش دامنه نا امنی ها مهمترین چالش دربرابر انتخابات پیشرو عنوان می شود.

ازسویی هم مسوولان امنیتی از تامین امنیت در سایت های انتخاباتی در جریان انتخابات خبر میدهند. پاسوال عبدالقیوم صافی فرمانده پولیس غور میگوید نیروهای امنیتی این ولایت جهت راستای تامین امنیت به ویژه جان شهروندان از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

به گفته مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در این ولایت، از آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در غور دوصد و پنجاه هزار واجد شرایط جهت شرکت در انتخابات پیش رو، ثبت نام کرده اند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb