معلولانی که بخشی از بدن شان را در جریان جنگ ها در افغانستان از دست دادند، اکنون برخیسته اند تا پیام آوران صلح باشند. بیست تن از معلولان ولایت هرات برای رساندن صدای صلح خواهی خود پای پیاده به کابل می روند. برخی ها هم که توان ایستادن روی پاهای شان را ندارند، با این ویلچرها این راه طولانی را طی می کنند.

این معلولان می گویند، دیگر نمی خواهند نسل نو افغانستان در‌‌جریان جنگ ها و حملات تروریستی جان های شان را از دست بدهند و یا هم معلول شوند. این حرکت معلولان ولایت هرات خودجوش است و یک حرکت کاملا مردمی است. قرار است این معلولان پیام صلح شان را از طریق ولایت های ناامن جنوبی به کابل برسانند.

سفر طولانی معلولان ولایت هرات بخشی از حرکت های صلح خواهانه مردمی در ولایت هرات است. شماری از باشنده های هرات می گویند، جنگ جاری جز برادرکشی و ویرانی ثمره دیگری نداشته و باید هرچه زودتر متوقف شود.

این نخستین باری است که باشنده های ولایت هرات برای رساندن صدای صلح خواهی شان راهی ولایت های جنوبی و مرکز کشور می شوند. آنان امید دارند که طرف های درگیر به صدای صلح خواهی شان گوش داده و به جنگ جاری نقطه پایان بگذارند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb