پس از افزایش چشمگیری تلفات نیروهای امنیتی و گسترش حضور مخالفین مسلح دولت در فراه، نیروهای خارجی بار دیگر به حمایت نیروهای افغان وارد این ولایت شدند و قرار است به زودی عملیات تصفیوی را آغاز کنند. محب الله محب سخنگوی پولیس فراه می گوید هر چند تاکنون مدت زمان باقی ماندن این نیروهای خارجی به صورت درست مشخص نیست اما تا زمان تامین کامل امنیت در این ولایت باقی خواهند مند.

از سوی هم سخنگوی پولیس فراه افزایش ترور در این ولایت را تائید می کند و تاکید دارد که اقدامات عملی برای از بین بردن افراد مسلح روی دست گرفته شده است. به گفته او به تازه گی شش فرد مسلح که یکی از آنها در ترور سه سرباز پولیس ملی دست داشته بازداشت شده اند.

از سوی دیگراعضای شورای ولایتی فراه از تغیر تکتیک های جنگی و آغاز فعالیت های مسلحانه مخالفین در داخل شهر اظهار نگرانی می کند. دادالله قانع عضو این شورا می گوید حضور نیروهای خارجی نمی تواند جلو ترور افراد را در شهر فراه بگیرد.

افزایش نا امنی ها بخصوص ترور در شهر فراه از یک ماه بدین سو به یک چالش جدی برای شهروندان، سربازان پولیس و کارمندان ادارات دولتی بدل شده است. در کمتر از یک ماه بیش از سی تن در فراه از سوی افراد مسلح ناشناس ترور شدند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb