باشنده های ولایت محروم بادغیس؛ محروم از شرکت در انتخابات!

بیشتر باشنده های این ولایت به دلیل باز نشدن مراکز ثبت نام از شرکت در پروسه انتخابات محروم شده اند. شماری از باشنده های بادغیس می گویند که نه تنها در ولسوالی ها، بلکه در مرکز این ولایت نیز هزاران تن از شرکت در پروسه ثبت نام رای دهندگان محروم شدند.

اما مقام های محلی درو لایت بادغیس می گویند که شمار افرادی که در این ولایت برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند، قابل قبول است. به گفته ای عبدالغفور ملکزی والی این ولایت، ۱۲۰ هزار تن که چهل درصد شان زنان هستند، در پروسه ثبت نام رای دهندگان شرکت کردند.

این مقام محلی در بادغیس تاکید می کند که هیچ تهدید امنیتی در برابر مراکز ثبت نام رای دهندگان در این ولایت وجود داشت و این که هفتاد درصد این مراکز باز نشد، مشکل کمیسیون انتخابات بوده است.

اما کلیپ محمد مصطفی مصدق رییس دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بادغیس یگانه دلیل باز نشدن مراکز ثبت رای دهندگان در این ولایت را مشکلات امنیتی و کمبود نیروی نظامی عنوان میکند.

حضور کمرنگ مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان در ولایت بادغیس، نگرانی جدی باشنده های این ولایت را به دنبال داشته است. آنان به این باور هستند که فراهم نشدن زمینه اشتراک مردم در انتخابات، همگانی بودن این پروسه را زیر سوال برده است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb