شیوع بیماری هپاتیت در ولایت هرات به شدت افزایش یافته است. بر اساس آمار صحت عامه هرات، بیش از هفت درصد مردم مبتلا به بیماری هیپاتیت هستند. عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامه هرات میگوید  بیش از هفت درصد از مردم مبتلا به این بیماری هستند و در یک سال اخیر واقعات این بیماری در این ولایت افزایش یافته است.

زردی سیاه یکی از انواع بیماری هپاتیت است که شیوع آن در افغانستان به خصوص در ولایت هرات نگران کننده خوانده می شود. داکتر محمد عارف شهرام مسوول بخش اچ آی وی ریاست صحت عامه این ولایت میگوید در‌ جریان یک سال اخیر بیش از ۲۲۰‌مورد انواع بیماری هپاتیت در بیمارستان حوزوی هرات به ثبت رسیده است که زنان و کودکان نیز شامل‌ این بیماران می شوند.

بیماری هپاتیت از طریقه های مختلف شیوع پیدا می کند.‌ داکتر میر ایراهیم بسیم مسوول بخش انتانی بیمارستان حوزوی هرات میگوید جریان خون، استفاده از سوزن های مشترک، ذباله های شفاخانه ها و اشیای آرایشگاه ها از جمله مواردی خوانده می شود که این بیماری را از انسان ‌بیمار  به سایر افراد جامعه انتقال می دهد.

بر اساس گزارش‌ ها بیش از ۳۲۴ میلیون انسان در سراسر جهان مبتلا به بیماری هپاتیت هستند‌. از این میان سالانه بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن به دلیل این بیماری جان های خودرا از دست می دهند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb