جنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای خارجی در افغانستان همراه با شماری از مقام های امنیتی افغان و سفیران شش کشور در این نشست حضور داشتند. مقام های محلی در هرات می گویند که در جریان این سفر تمام نگرانی های امنیتی در این زمینه با این مقام ها در جریان گذاشته شده است.

به گفته محمد آصف رحیمی والی هرات در سال های پیش وضعیت امنیتی در ولایت های حوزه غرب نسبتا خوب بود اما در دو سال اخیر تهدیدها به شدت افزایش یافته و نیاز است تا نیرو و امکانات بیشتری به این ولایت ها داده شود.

مقام های محلی ولایت هرات به این باور هستند که به دلیل راه اندازی پروژه های بزرگ زیربنایی از جمله سدهای آبی و تاپی، استخبارات منطقه با حمایت از هراس افگنان در تلاش جلوگیری از تطبیق این پروژه ها هستند.

شماری از آگاهان امور سیاسی می گویند که تهدیدهای امنیتی در برخی ولایت های حوزه غرب کشور نگران کننده است و حکومت افغانستان با همکاری قوت های خارجی باید این تهدیدها را از میان بردارد.

شمار سربازان پولیس به ویژه قوت های سرحدی در حوزه غرب کشور اندک خوانده می شود. مقام های محلی هرات می گویند که همین مسئله سبب افزایش فعالیت های مخالفان مسلح دولت و تلفات نظامیان افغان شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb