در پی برخورد یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده ای در شاهراه هرات_فراه یازده نفر به شمول یک زن کشته شده و سی و یک نفر دیگر زخم برداشته اند؛ گواهان این رویداد میگویند موتر مسافری بری حوالی ساعت چهار بامداد در منطقه فراهرود با ماین برخورد کرده است.

محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات میگوید هفت کشته و سیزده زخمی به بیمارستان هرات انتقال یافته که وضعیت صحی زخمیان قابل قبول است.

از سویی هم شماری از اعضای شورای ولایتی هرات با نکوهش این رویداد؛ خواهان بررسی جدی چگونگی وقوع آن هستند.

تمامی جان باختگان این رویداد باشندگان شهرک جبرییل هرات هستند؛ شاهراه هرات کابل یکی از مرگبار ترین جاده های مواصلاتی در افغانستان که وقوع رخداد های رانندگی در آن تا کنون جان صدها تن را گرفته است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb