بزرگترین فارم مرغداری هوشمند افغانستان در هرات به بهره برداری رسید.

نصیر احمد درانی وزیر زراعت کشور در مراسم بهره برداری این فارم تاکید میکند؛ این فارم مرغ گوشتی سالانه ۲۵۰ تن گوشت مرغ تولید میکند و با این میزان تولید؛ هرات از رهگذر گوشت و فراورده های مرغ، به خود کفایی خواهد رسید.

نزدیک ۴۰ درصد هزینه ساخت این فارم مرغداری را یک موسسه خارجی با همکاری وزارت زراعت کشور پرداخت کرده و متباقی هزینه آن از سوی یک بازرگان سرمایه گذاری شده است.

ابراهیم عادل سرمایه گذار این فارم مرغداری میگوید؛ تمامی تجهیزات بکار رفته این در آن  هوشمند است و کار گیری از سیستم هوشمند میتواند سبب کاهش تلفات و افزایش تولید مرغ شود.

با بهره برداری از این فارم دست کم برای ۱۲ نفر زمینه کار مستقیم و برای نزدیک به ۱۰۰ نفر دیگر نیز فرصت های کاری غیر مستقیم ایجاد شده است

در جریان سالهای اخیر چندین فارم مرغداری با هزینه میلیون ها دالر در هرات ایجاد شده است؛ اما در پی شیوع انفولانزای مرغی در زمستان سال گذشته ؛ زیاد بزرگ مالی به فارم های مرغداری وارد شد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb