کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان وضعیت افراد دارای معلولیت در کشور را نگران کننده خوانده می خوانند.

سیماسمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر که به ولایت هرات آمده است می گوید، وضعیت زندگی معلولان در کشور روز به روز وخیم تر می شود و حکومت کارهای اساسی را برای بهبود زندگی این قشر آسیب پذیر انجام نداده است. به گفته ای او، افراد دارای معلولیت حتا از ابتدایی حقوق خود محرون هستند.

سیماسمر در جریان سفرش به ولایت هرات از آسایشگاه معلولین این ولایت دیدار کرد. این نخستین مرکز حمایت از معلولان در سطح افغانستان است. مسوولان آسایشگاه هرات می گویند، در حال حاضر نزدیک به یک هزار معلول از خدمات این مرکز بهره مند هستند و پنجاه تن از معلولان نیازمند به طور شبانه روزی در اینجا نگهداری می شوند.

آنان تاکید می کنند که به دلیل جنگ و ناامنی ها، همه ساله به شمار افراد دارای معلولیت در ولایت هرات افزوده می شود.

تاهنوز آمار دقیقی از شمار افراد دارای معلولیت در افغانستان به ویژه در ولایت هرات وجود ندارد. اما گزارش هایی وجود دارد که بیش از دو هزار معلول در هرات زندگی می کنند که بیشتر آنان با مشکلات جدی روبه رو هستند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb