حضور و حملات طالبان مسلح بر پاسگاه های حومه های شهر و مرکز فراه نگرانی های جدی را بر انگیخته است.شماری اعضایی شورای ولایتی فراه می گویند، با وجود حضور گسترده مخالفین مسلح دولت در ولسوالی های این ولایت، حالا بیش از پنجاه در صد مناطق روستایی مرکز فراه در کنترول مخالفین مسلح دولت است.

شورای ولایتی فراه نگران کنترول متداوم مخالفین مسلح دولت بر شاهراه عمومی ولایت فراه نیز است.جمیله امینی عضو دیگر شورای ولایتی فراه می گوید، مخالفین مسلح دولت کنترول شاهراه عمومی ولایتی فراه را نیز در دست ګرفته و همه روز ماشین های مسافربری را بازرسی و مسافرین را با خود میبرند، که طی روزهای اخیر یکی از مسوولین شهرداری فراه را نیز اختطاف و تیر باران کردند.

در همین حال فضل احمد شیرزاد فرمانده پولیس فراه حملات طالبان مسلح را بر پاسگاه های امنیتی مرکز فراه میپذیرد، اما وی کنترول مخالفین مسلح دولت را بر بیش از پنجاه در صد از ساحات مرکز فراه را رد میکند. وی از تلاش نیروهای مشترک امنیتی برای بهبود وضع امنیتی این ولایت خبر میدهد.

این در حالیست که بگفته مسوولین محلی فراه، مناطق پنجله، نوبهار، روکین، مزار، سال ور، رج و دیگر مناطق شمالی مرکز فراه که دو سال قبل مخالفین مسلح دولت پاسگاه های آنرا سقوط داده و تحت کنترول خود در آورده اند، تاکنون دوباره نیروهای امنیتی به آن مناطق مرکز فراه نرفته و طالبان مسلح بر آن حکومت میکنند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb