نگرانی از وجود فساد مالی و اداری در بخش های مختلف ریاست گمرک هرات!

مسوولان ریاست گمرک هرات می گویند، در کنار بخش های گوناگون این ریاست، در بنادر تجارتی این ولایت به ویژه در  بندر اسلام قلعه فساد مالی وجود دارد. به گفته ای آنان، در بخش تشریح این ریاست نیز فساد مالی وجود دارد و برخی از کارمندان این بخش در بدل گرفتن پول، اموال وارداتی را به گونه ای درست بررس نمی کنند.

محمد انور رحمانی رییس گمرک هرات دست داشتن بیشتر کارمندان این ریاست در فساد مالی را تایید می کند.

مقام های محلی در هرات تایید می کنند که در بیشتر ادارات دولتی این ولایت به خصوص ادارات درامدزا هنوزهم فساد اداری وجود دارد. سخنگوی والی هرات می گوید، در جریان یک و نیم سال گذشته بیش از ۲۵۰ تن از کارمندان دولتی به اتهام فساد اداری از سوی ارگان های عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار گرفته اند که خیلی از آنان کارمندان ادارات پردرامد هستند.

تاکنون بارها شماری از کارمندان ریاست گمرک هرات به اتهام فساد اداری از سوی کارمندان امنیتی گرفتار شده اند. فساد در این ریاست همواره نگران کننده بوده است و برخی از آگاهان به این باور هستند که این فساد پیشه گان از سوی مقام های ارشد حکومتی و افراد زورمند حمایت می شوند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb