نیروهای امنیتی در میدان هوایی بین المللی هرات چهار تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده اند. این افراد قصد داشتند تا مقدار دو نیم کیلو گرام هیرویین را به کشور هندوستان انتقال دهند. مسمونمل محمد ناصر نیک نام فرمانده پولیس سرحدی در میدان هوایی بین المللی هرات میگوید این افراد این مقدار مواد مخدر را در بطن خود جاسازی کرده بودند.

در همین حال پولیس مبارزه با مواد مخدر هرات یک تن را به اتهام قاچاق مواد مخدر به کشور هندوستان گرفتار کرده است. پولیس می گوید که این فرد ۵۳ پوری مواد مخدر را بلعیده بود و قصد داشت تا از طریق بطن خود به بیرون از کشور قاچاق کند. این مرد پیش از رسیدن به میدان هوایی بین المللی هرات، از سوی پولیس گرفتار شد.

در همین حال مقام های محلی در هرات می گویند که برخی حلقات تلاش دارند تا با قاچاق مواد مخدر از بین المللی شدن میدان هوایی این ولایت جلوگیری کنند.

با آغاز پروازهای هرات- دهلی، قاچاقبران مواد مخدر تلاش کرده اند تا از طریق این مسیر مواد مخدر را به کشور هندوستان انتقال دهند. در جریان سال روان ده ها تن در پیوند به انتقال مواد مخدر به هندوستان در میدان بین المللی هرات از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده اند. بیشتر این افراد مواد مخدر را در بطن شان جاسازی کرده بودند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb