قطع دوامدار و کاهش انرژی برق وارداتی ایران به ولایت هرات مشکلات جدی را به باشنده های این ولایت به میان آورده است. مسوولان ریاست برق هرات می گویند که کاهش میزان انرژی برق وارداتی از ایران خلاف قراراداد عقد شده میان دو کشور است. محمد طاهر عراف رییس برق هرات میگوید بر اساس این قرارداد، حکومت ایران تعهد کرده است که مقدار انرژی برق مشخص شده را به گونه ای دوامدار به هرات صادر کند.

مقام های محلی هرات می گویند که مشکل برق وارداتی ایران به این ولایت را با مقام های مرکزی در میان گذاشته و تلاش ها به منظور حل این چالش جریان دارد.

قطع دوامدار جریان برق ایران به هرات هم زمان شد با گرم شدن شدید هوا. باشنده های هرات می گویند که قطع شدن جریان برق در این هوای گرم، باعث بیمار شدن مردم به خصوص کودکان شده است. آنان از مقام های محلی هرات می خواهند که در این زمینه بی توجه نباشند.

مسوولان ریاست برق هرات می گویند، براساس قرار داد انجام شده میان ایران و افغانستان، این کشور باید ۹۰ میگاوات برق به هرات صادر کند اما این مقدار انرژی در حال حاضر به ۲۰ میگاوات کاهش یافته و تمام این انرژی در شهرک صنعتی مصرف می شود. به گفته ای آنان، تنها نیمه های شب مقدار مقدار برق وارداتی ایران تا هفتاد میگاوات افزایش میابد که به حل مشکلات پیش آمده کمک چندانی نمی کند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb