آغاز بخش عملیاتی پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی در نیمروز

کار عملی ۳۸ پروژه توسعه ای برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیا و انکشاف دهات در ولسوالی چار برجک این ولایت به هزینه ۵۰ میلیون افغانی  آغاز شد. انجینیر فرید عظیم رییس احیاء و انکشاف دهات میگوید با تطبیق این پروژه ها مشکلات باشنده های این ولسوالی برطرف خواهد شد. به گفته وی این پروژه ها در قالب برق سولری ، ذخیره آب و چاه آب بمبه ای می باشد که در شش ماه آینده تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

آنگونه که مسوولان اداره احیا و انکشاف دهات میگویند پروژه های برنامه ملی میثاق شهروندی تغییرات عمده ای را  در زندگی مردم به ویژه در ولسوالی ها بمیان خواهد آورد. در همین حال  انجینیر محمد سمیع والی نیمروز نقش برنامه ملی میثاق شهروندی را در تغییر چهره ولسوالی ها به ویژه ولسوالی چهاربرجک مهم عنوان میکند. او تطبیق این پروژه ها را در امر اشتغال زایی برای جوانان مهم میخواند.

آنگونه که مسوولان محلی در این ولایت میگویند در کنار توسعه زیربنائی ولسوالی چهابرجک برای نزدیک به یک هزار نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد. به گفته آنان با تطبیق این پروژه ها طی شش ماه آینده۱۳۴۸ خانوار از مزایای آن مستفید خواهند شد.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb