رقم تلفات افراد ملکی و نظامی در نبرد با طالبان و سایر گروه های هراس افگن در کشور نسبت به سال های پسین دو برابر شده است.

هرات در واپسین روزهای ماه روان گواه برپایی همایش های گوناگون در پیوند به پشتیبانی اقشار مختلف این ولایت از اعلام آتش بس حکومت وحدت ملی با طالبان بود، این بار فعالان مدنی اینجا با حضور شماری از مسوولان محلی، استادان دانشگاه و باشندگان هرات پشتیبانی شان را از موضوع گیری حکومت حمایت کردند، فعالین مدنی باور دارند، عالمان دین در قسمت اقناع مخالفان به پیوستن به روند صلح نقش بسزای دارند.

اما برخی از فعالین سیاسی میگویند: راهبرد حکومت در قبال هراس افگنان باعث دو برابر شدن رقم تلفات افراد ملکی و نظامی از هراس افگنان شده است. آنان تاکید می ورزند، دولت افگنان بی گدر به آب میزند.

در این میان فعالین حقوق بانوان معادلات جنگ و صلح افغانستان را چند مجهوله و پیچیده توصیف میکنند، آنان تاکید دارند، حضور جوانان برای گفت و گوهای صلح و نقش آگاهی دهی میتواند گره کور این معما را باز کند. از جانب دیگر نماینده حکومت وحدت ملی در هرات بر ایستادگی حکومت بر موضع اش در برابر طالبان تاکید می ورزد، محی الدین نوری معاون والی هرات میگوید: تلاش های صلح خواهانه سرانجام نتیجه خواهد داد.

خوشبینی ها به پیوستن طالبان به روند صلح در حالی مطرح میشود، که طالبان حتی به حرام خواندن جنگ از سوی روحانیون جهان پشت پا زدند و آن را پروژه خارجی ها خواندند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb