هشدار مسوولان محیط زیست هرات به مسوولان کوره‌های خشت پزی و حمام‌های این ولایت

تا هنوز بیش از هشتاد و نه کوره خشت پزی در ولایت هرات به گونه غیر قانونی فعالیت میکنند، نصیر احمد فضلی رییس حفاظت از محیط زیست هرات هشدار میدهد در صورتیکه مالکان کوره ها و حمام ها روند کاری شان را متوقف نسازند از سوی آنان به ارگان های عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

در این میان پزشکان از افزایش بیماری های تنفسی از بهر افزایش استفاده کوره های خشت پزی و حمام ها از ذغال سنگ  نزد باشند گان هرات خبر میدهند. به گفته آنان اگر دولت به گونه جدی به این چالش رسیدگی نکند در آینده تبعات منفی را به دنبال خواهد د اشت.

باشندگان هرات ظاهرا از افزایش آلاینده های محیط زیست در این ولایت به ستوه آمده اند، آنان میگویند: باید سوخت های پاک جایگزین سوخت های خطرناک شود تا میزان آلودگی هوا کاهش یابد.

در همین حال مسوولان محلی هرات هم بر پیگیری جدی این موضوع از سوی نهاد های عدلی سخن میزنند.

به باورآگاهان، اداره محلی هرات در سال های پسین همواره هشدار داده است، اما در امر جلوگیری از آینده های محیط زیست موفق نبوده است.

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb