باشنده های شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس نگران حملات هراس افگنانه در این ولایت هستند. به تازگی در یک انفجار در این شهر، یازده فرد ملکی به شمول کودکان زخمی برداشتند.

پس از ماه ها آرامش در شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس، سرانجام این انفجار این آرامش را از مردم گرفت. در این رویداد یازده تن از افراد ملکی زخمی شدند. دو کودک نیز در میان زخمی های این رویداد هستند. آنگونه که جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس میگوید مواد انفجاری در بدنه ی این موتورسایکل جاسازی شده بود و در میان افراد ملکی انفجار کرد. به گفته وی  خانه ها و فروشگاه های نزدیک محل رویداد نیز خساره دیده است.

این رویداد شام روز جمعه در ناحیه اول شهر قلعه نو رخ داد. شماری از شاهدان عینی می گویند که انفجار قوی بوده و خسارات زیادی به مردم محل وارد کرده است. وضعیت صحی تمام زخمی های این رویداد خوب گزارش شده است.

شورای ولایتی بادغیس نگران حملات هراس افگنانه در این ولایت به ویژه در شهر قلعه نو هستند. آنان از ادارات امنیتی می خواهند که جلو این حملات را بگیرند.

تاهنوز هیچ گروهی مسوولیت این انفجار را به عهده نگرفته است اما مقام های محلی در بادغیس می گویند که این کار مخالفان مسلح دولت بوده است. این رویداد انفجاری در شهر قلعه نو در حالی روی داده است که در ماه های اخیر شماری از ولسوالی های این ولایت به شدت ناامن شده است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb