کار عملی بیش از هفتاد پروژه انکشافی در شهر هرات به ارزش بیش از هفت صد میلیون افغانی قرار است بزودی آغاز شود.

پس از شش ماه انتظار سرانجام حکومت مرکزی نیمی از بودجه انکشافی اداره شهرداری هرات را فرستاد، اکنون مسوولان شهرد اری هرات طی نشستی از آغاز کار عملی بیش از هفتاد و شش پروژه انکشافی به ارزش بیش از هفت صد میلیون افغانی سخن میزنند، یکی از پروژه های که سال هاست کار آن متوقف شده، آسفالت خیابان درب قندهار است. عبدالحنان عظیمی سرپرست آمریت خدمات تخنیکی شهرداری هرات میگوید بزودی کار سروی این خیابان آغاز خواهد شد.

اما شماری از وکلای ناحوای پانزده گانه هرات معتقدند، با توجه به دیر رسیدن بودجه انکشافی از مرکز کشور به هرات بعید است اکثر این پروژه ها عملی شود. آنان تاکید دارند، حد اقل دو ماه طول می کشد، تا روند داوطلبی پروژه ها و سروی آن ختم شود.

با این حال باشندگان هرات از عدم اجرای پروژه های انکشافی طی بیشتر از یک سال اخیر در این ولایت انتقاد میکنند، این باشندگان تاکید دارند، حکومت مرکزی باید بودجه انکشافی هرات را در اسرع وقت ارسال نماید.

این در حالیست که با گذشت چندین ماه در شهر هرات هیچ پروژه ای از سوی مسوولان شهرداری تطبیق نشده است، دیده شود با توجه به زمان محدودی که مسوولان در اختیار دارند، آیا این پروژه های عملی خواهد شد یا خیر؟

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb