کاهش آمار گردشگران خارجی در هرات صنعت انتیک فروشی دراین ولایت را با رکود جدی مواجه ساخته است.

از بیش از پنجاه دوکان انتیک فروشی در هرات حالا تعداد انگشت شماری باقی مانده است. فروشنده گان این صنایع دستی میگویند بیشتر مشتریان شان را گردشگران خارجی تشکیل میدهند و کاهش آمار این گردشگران به هرات، باعث شده است تا صنعت انتیک فروشی با رکود مواجه شود.

این فروشنده گان صنایع دستی تاکید میکنند که شهروندان افغانستان اشتیاقی به استفاده از صنایع دستی کشور ندارند و گردشگران خارجی هم مشتریان اصلی این صنعت به حساب می­آیند به دلیل نا امنی ها به هرات سفر نمیکنند. آنان میگویند در صورتی که دولت با آنان همکاری نماید؛ به جای فروش، موزیمی را جهت بازدید گردشگران خارجی و داخلی از این صنایع؛ ترتیب خواهند داد.

با این حال مسوولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات نا امنی ها را عامل عمده سد راه صنعت گردشگری در این ولایت میدانند. وحید الله سلطانی آمر گردشگری هرات میگوید: هرات منابع بزرگی برای جلب توریست خارجی دارد و درصورتی که امنیت در این ولایت تامین شود با افزایش آمار گردشگری کار و بار بسیاری از باشنده گان هرات رونق خواهد گرفت.

صنعت توریزم یا گردشگری یکی از پر درآمد ترین صنایع در جهان خوانده میشود. جنگ های سه دهه اخیر در افغانستان و نا امنی های کنونی در کشور، بسیاری از آبده های باستانی افغانستان را از چشم بازدید کننده گان خارجی دور نگهداشته است.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb