آغاز کار اعمار مرکز نگهداری مهاجرین در ولایت نیمروز

رد مرز شدن مهاجرین افغان از کشور های همسایه به ویژه ایران سبب شده تا شمار این افراد در ولایت نیمروز افزایش یابد، موضوعی که همچنان نگرانی مسوولان محلی را در کنار فقر اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در پی داشته است. اینک مسوولان در ریاست مهاجرین و عودت کننده‌گان در نیمروز از ساخت کمپ مهاجرین به هزینه ۶۰۰ هزار دالر آمریکایی از سوی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان با همکاری یک موسسه بین المللی خبر میدهند.

آنگونه که حاجی گل صافی رییس این اداره میگوید با ایجاد این کمپ مشکلات زنان و مردان مهاجر به شمول کودکان حل خواهد شد. به گفته آنان در اکثر مواقع بیماران و افراد فوت شده نیز از ایران به نیمروز انتقال می یابد.

قرار است این ساختمان در ظرف شش ماه تکمیل و  جهت ارایه خدمات اولیه برای مهاجرین این ولایت به بهره برداری برسد. این در حالیست که در بسیاری از مواقع، شمار بالایی از مهاجرین از ایران رد مرز شده  و به دلایل مختلف مالی و امنیتی در نیمروز اسکان میبخشند که خود دلیل افزایش شمار مهاجرین، بیجا شده های داخلی و معتادین در این ولایت شده است.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb