مسدود شدن یک مکتب دخترانه از سوی طالبان در ولسوالی آبکمری ولایت بادغیس!

چند روز می شود که این مکتب از سوی مخالفان مسلح دولت به روی دانش آموزان بسته شده و بیش از ۳۰۰ دانش آموز دختر از رفتن به مکتب محروم مانده اند. مسوولان محلی در ولایت بادغیس می گویند که این مکتب دخترانه از مرکز ولسوالی آبکمری فاصله دارد و در ساحات زیر حاکمیت طالبان موقعیت دارد.

به گفته ای جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس، طالبان وعده داده اند که مانع رفتن دانش آموزان صنف اول تا ششم نمی شوند اما صنف های هفتم تا دوازدهم باید مسدود بمانند.

مسوولان محلی در ولایت بادغیس می گویند که با میانجیگری بزرگان قوم، ریاست معارف این ولایت تلاش دارد تا زمینه باز شدن صنف های دوره های متوسطه و لیسه مکتب دخترانه ولسوالی آبکمری را به روی دانش آموزان فراهم سازد.

در همین حال تهدیدهای امنیتی در برابر مکاتب به خصوص مکاتب دخترانه در ولایت بادغیس نگران کننده خوانده می شود. عبدالله افضلی معاون شورای ولایتی بادغیس که هنوزهم محدویت های جدی در برابر مکاتب این ولایت وجود دارد.

دخالت مخالفان مسلح دولت در بخش معارف و مسدود نمودن مکاتب به ویژه مکاتب دخترانه در ولایت بادغیس همواره نگران کننده بوده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb