انفجار ماین کنار جاده ای جان پنج غیر نظامی را در ولسوالی خاکسفید فراه ګرفت، و چهار تن دیګر را زخمی کرد.  احمد خان ولسوال خاکسفید فراه می گوید: طالبان مسلح یک ماین بزرگ را در مسیر ولسوالی خاک سفید جای سازی کرده بودند که یک موتر غیر نظامی با آن برخورد کرد. به گفته وی در این رویداد به شمول سه خانم پنج غیر نظامی جان باخته و همچنان به شمول یک طفل خورد سال و دو خانم چهار تن دیګر زخم برداشته اند.

در همین حال افزایش تلفات غیر نظامیان در رویداد های انفجارها و درگیری ها نگرانی فعالین مدنی ولایت فراه را بر انګیخته است.

نقیب الله نیکمل یک تن از فعالین مدنی در فراه میگوید از یک طرف بیشترین اوقات غیرنظامیان شکار ماین های کنار جاده ای مخالفین مسلح دولت شده اند، و از سوی هم هر دو طرف در هنگام درگیری ها به زندگی مردم عام هیچ توجه ای ندارند.

فعالین مدنی فراه دولت را در تامین امنیت این ولایت متهم به سهل انگاری میکنند و تاکید دارند که وضعیت امنیتی فراه با گذشت هر روز وخیم تر شده و حتا بیشترین باشنده گان این ولایت از بهر افزایش ناامنی این ولایت را ترک کرده اند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb