برگزاری جلسات غیر علنی محاکم دلیل بی اعتمادی مردم به تصمیم نهادهای عدلی و قضایی در هرات!

یک تحقیق تازه دیدبان شفایت افغانستان نشان می دهد که هنوزهم برخی جلسات محاکم در هرات به گونه ای غیر علنی برگزار می شود. سید اکرام افضلی رییس اجراییه دیدبان شفافیت افغانستان میگوید این تحقیق همزمان در ولایت های کندهار، ننگرهار و کاپیسا نیز صورت گرفته و وضعیت محاکم آن ولایت ها نیز همانند هرات خوانده می شود.

این تحقیق همچنان نشان می دهد که هنوزهم چالش های جدی فرا راه کشف و تحقیق در ادارات قضایی وجود دارد که این مسئله تاثیر منفی روی صدور حکم محاکم در برابر متهمان دارد. عبدالحق احمدی رییس  سارنوالی استیناف هرات اما تاکید دارند که تمام جلسات محاکم در این ولایت به گونه ای علنی برگزار می شود.

برگزاری جلسات غیر علنی محاکم درو لایت هرات نگرانی جدی فعالان مدنی را به همراه داشته است.

تحقیق دیدبان شفایت افغانستان نشان می دهد که در ولایت های هرات و ننگرهار در یک سوم موارد حکم محاکم به گونه ای علنی درحضور متهم و یا وکیل مدافع آنها اعلام نشده است.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb