گرمای جان سوز هرات طی روزهای اخیر، رقم درشتی از کودکان را راهی بیمارستان این ولایت کرده است. مسوولان بیمارستان حوزوی هرات میگویند روزانه بیش از دوصد  کودکان پس از مصاب شدن به بیماری اسهال و استفراغ به بیمارستان کودکان انتقال و تحت درمان قرار میگیرند.به گفته محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان هرات به طور اوسط روزانه بیش از پنجاه تن از افراد مسن نیز به دلیل گرما زدگی به این مرکز درمانی مراجعه میکنند.

اما ظاهرا این تغییرات اقلیمی منحصر به یکی دو روز نمی شود، بر اساس گزارش های رسانه های معتبر جهان دمای هوا طی یکی دو هفته آینده از چهل تا چهل دو درجه سانتی گراد افزایش خواهد یافت. از سوی هم پزشکان تاکید دارند، مردم از غذا های شب مانده نباید استفاده کنند و در اوقات که هوا سرد تر فعالیت های روزمره شان را ادامه دهند.

قطع برق وارداتی در برخی از ساحات ولایت هرات، در حالی که هوای هرات به شکل طاقت فرسایی گرم شده ، باشندگان این ولایت را به درد سر انداخته است، این باشندگان از مسوولان میخواهند تا به این چالش رسیدگی نمایند.

گزارش ها حاکی از افزایش گرمایش اقلیم در اکثر نقاط جهان به ویژه در کشور های خاورمیانه و آسیایی است، کارشناسان علت افزایش دمای هوا را ، تولید بیش از حد گاز های گلخانه ای در کشورهای صنعتی عنوان میکنند.

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb