چهار تن از باشندگان ولایت فراه که قصد داشتند ۲۵۴ کپسول مواد مخدرنوع هیرویین را به کشور هندوستان انتقال دهند از سوی پولیس هرات بازداشت شدند. عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس در هرات میگوید این افراد قبل از وارد شدن به میدان هوایی هرات شناسایی و این مقدار مواد مخدر از بطن آنها بیرون آورده شده است. او میگوید این افراد در منطقه چهارسوق ولسوالی گذره از سوی کارمندان ریاست مبارزه با مواد مخدر شناسایی و گرفتار شدند.

در کمتر از یک ماه گذشته حدود ده تن در میدان هوایی بین المللی هرات زمانی بازداشت شدند که از بطن آنها صد ها کپسول مواد مخدر نوع هروین کشف و ضبط شد. به گفته مسوولین میدان هوایی هرات یک تن از این افراد پس از آنکه یک کپسول مواد مخدر در بطنش پاره شد جان باخت. در یک خبر دیگر دو تن به اتهام حمل سلاح غیر قانونی و عضویت در گروه های تروریستی و سرقت مسلحانه از سوی پولیس بازداشت شدند. آنگونه که سخنگوی پولیس در هرات میگوید این افراد از سوی سربازان سمت دوم امنیتی با یک میل تفنگچه بازدشات شده است.

پولیس در هرات حالی از دو سارق مسلح خبر میدهد که در این اواخر سرقت های مسلحانه در شهر هرات افزایش یافته و این مسله باعث نگرانی باشندگان هرات شده است. آنگونکه فعالین مدنی میگویند در هرات بیست و چهار ساعت بیش از بیست مورد سرقت به ثبت می رسد.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb