نمایشگاه آثار نقاشی – مینیاتوری – سرامیک – رسم و دیزاین تحت نام  قافله تصویر به مناسبت هزارو  صد و پنجاهمین سالروز تولد ابو عبدالله رودکی شاعر نامدار دری زبان در لیسه استاد کماالدین بهزاد در شهر هرات برگزار گردید.

عبدالکریم ارباب زاده مدیر لیسه کمال الدین بهزاد می گوید این نمایشگاه که در آن ۷۰۰ اثر هنری از دانش اموزان و معلمین این لیسه به نمایش گذاشته شده ده روز ادامه دارد.

بنا به اظهارات وی  طی چند سال گذشته  چهار نمایشگاه آثار هنری از سوی شاگردان ومعلمین این لیسه در شهر هرات راه اندازی شده است.

 در عین حال سید حسین انوری والی هرات از مسوولین وزارت معارف افغانستان خواست تا توجه ای بیشتری به فعالیت های هنری شاگردان و متعلمین لیسه استاد کمال الدین بهزاد در شهر هرات داشته باشند.

 لیسه استاد کمالدین بهزاد که یک مکتب هنری می باشد طی چند سال گذشته صد ها  شاگرد را که  در رشته های مختلف هنری اموزش دیده بودند فارغ داده و هم اکنون  نیز ۳۵۰  دختر و پسر در این لیسه مشغول به تحصیل هستند. 

https://www.facebook.com/heratpaperfb