از شروع سال جاری تاکنون بیش از ۴۵۰ تن در هرات اقدام به خودکشی کرده اند.

مسوولان در بیمارستان حوزوی هرات میگویند این افراد با شیوه های مختلف اقدام به خودکشی کرده بودند که در این بیمارستان زیر درمان قرار گرفتند. محمد رفیق شیرزی سخنگوی بیمارستان مرکزی هرات میگوید این افراد با خوردن مواد کیمیاوی، خودسوزی، شلیک گلوله و حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده اند. آنگونه که وی میگوید از این میان ده تن شان جان باختند.

در جریان دو روز اخیر دو جوان در این ولایت به زندگی شان پایان دادند. سخنگوی بیمارستان حوزوی هرات میگوید یک تن از این افراد یک جوان ۲۵ ساله میباشد که با حلق آویز کردن خودکشی کرده است و فرد دیگر یک دختر جوان است که با خوردن مواد کیمیاوی به زندگی اش پایان داده است.

با این حال شماری از روانشناسان دلیل آمار بلند خودکشی ها در هرات را فشار­ خانواده ها بر جوانان شان میدانند. این روان پزشکان میگویند دخالت های بیجای خانواده ها بر زندگی شخصی جوانان، آنان را به خودکشی وامیدارد.

بیش از ۱۸۰۰ مورد اقدام به خودکشی در سال گذشته در بیمارستان حوزوی هرات به ثبت رسیده است. سخنگوی این بیمارستان میگوید در سال پار بیش از چهل تن از جوانان در این ولایت به زندگی شان پایان داده اند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb