قطعه ضد اشوب و شورش در بادغیس در گروه افراد زورمند

مسوولان پولیس در ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان میگویند قطعه هفتاد نفری ضد آشوب که یک سال قبل به فرمان رئیس جمهوری در این ولایت ایجاد شده بود در نزد افراد زورمند قرار داشته است. جنرال احمد فهیم قایم فرمانده پولیس این ولایت میگوید طی این مدت از امکانات این قطعه استفاده شخصی شده است و سربازان این قطعه به اختیار افراد غیر دولتی و زرمند قرار داشت.

آنگونه که مسوولان فرماندهی پولیس بادغیس میگویند این قطعه دوباره احیا شده است و پس از این به صورت جدی با قاچاقچیان و فروشندگان مواد مخدر، غاصبین زمین و کسانی که علیه دولت دست به اعتراض های غیر قانونی بزنند برخورد کند. از سوی هم مسوولین در شورای ولایتی این ولایت تاکید می کنند که کسانی که از امکانات این قطعه در یک سال گذشته  سو استفاده کرده اند باید  شناسایی، بازداشت و محاکمه شوند.

از سوی هم والی بادغیس تاکید می کند که قطعه ضد اشوب می تواند نقش موثری در تامین امنیت و از بین بردن جرایم جنایی در این ولایت داشته باشد.

با این حال فعالین مدنی در بادغیس تاکید می کنند که باید اصلاحات گسترده ای در بخش های مختلف امنیتی در این ولایت صورت گیرد تا جلو افرادی که از نهاد های امنیتی سو استفاده کرده اند گرفته شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb