گردشگری برای بلند کردن صدای صلح!

ده ها تن جوانان و مقام های دولتی هرات برای دیدار از مکان های تاریخی ولسوالی گذره این ولایت به روستای زیارتجا آمده اند. هدف این برنامه ترویج گردشگری و بلند کردن صدای صلح در ولایت هرات خوانده می شود. آریا روفیان رییس اطلاعات و فرهنگ هرات می گوید که با بهبود وضعیت امنیتی شهر وولسوالی های نزدیک، زمینه رفتن گردشگران به مکان های تاریخی و دیدنی مساعد شده است.

ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات برنامه تازه ای را به نام گردشگری برای صلح آغاز کرده است. قرار است هر ماه ده ها تن از گردشگران داخلی و خارجی به مکان های تاریخی یکی از ولسوالی های هرات بروند. نخستین دور این برنامه در ولسوالی گذره این ولایت راه اندازی شد.

وحید احمد سلطانی آمر گردشگری هرات می گوید که در جریان یک سال گذشته بیش از ۲۵هزار تن به شمول ۵۰۰گردشگر خارجی از مکان های تاریخی این ولایت بازدید کرده اند.

شماری از شهروندان می گویند که بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی برای شان امید می دهد.

صنعت گردشگری در ولایت هرات پیش از جنگ در افغانستان رونق خوبی داشت. سالانه هزاران تن به شمول صدها گردشگر خارجی برای بازدید از مکان های تاریخی و دیدنی به این ولایت میامدند. اما با آغاز جنگ ها و افزایش ناامنی ها، از رونق این صنعت روز به روز کاسته شد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb