انتخابات افغانستان؛ بررسی چالش ها و فرصت ها عنوان کتابی است که پس از تحقیق نه ماهه چاپ و رونمایی شده است. این تحقیق از سوی شورای متخصصان هرات در شهر و نه ولسوالی این ولایت انجام شده است. محمد رفیق شهیر رییس شورای متخصصان هرات میگوید یافته های این تحقیق نشان می دهد که ناامنی ها، قومی شدن انتخابات، تاثیرات منفی انتخابات های گذشته، تقلب، بی اعتمادی، دخالت کشورهای همسایه و منطقه و نفوذ زورمندان در پروسه انتخابات از چالش های اساسی فرا روی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان است.

این تحقیق نشان می دهد که بی اعتمادی مردم نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات روند مردم سالاری را در کشور با تهدید روبه رو ساخته است. مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت هرات نیز می پذیرند که هنوزهم چالش های جدی در برابر این کمیسیون وجود دارد. اما تاکید دارند که برای تشویق مردم و جلب اعتماد آنان به پروسه انتخابات، تلاش های زیادی شده است.

اما مقام های محلی در هرات تاکید می کنند که برای برطرف ساختن چالش های مطرح شده در این تحقیق را جدی بررسی کرده و برای برطرف ساختن آن تلاش می کنند.

این تحقیق پیرامون انتخابات در هرات در حالی انجام شده است که پیش از برگزاری پروسه ثبت نام رای دهندگان، تحقیقی از سوی آریانانیوز  پیرامون این پروسه در هرات صورت گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که بیش از ۶۰درصد از باشنده های هرات علاقه مند شرکت در پروسه انتخابات نبودند. اکنون هم زمان با پایان پروسه ثبت رای دهندگان در هرات، اشتراک باشنده های این ولایت در این پروسه بسیار کمرنگ خوانده می شود.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb