اختلاس میلیونی از سوی شهردار بادغیس!

در جریان سال های ۱۳۹۵و ۱۳۹۶، نزدیک به پانزده میلیون افغانی از سوی عبدالقدیر کامران شهردار بادغیس حیف و میل شده است. این مقدار پول در قراردادها و خریداری لوازم برای شهرداری بادغیس اختلاس شده است. شماری از باشنده های ولایت بادغیس خواهان بررسی جدی این مسئله از سوی حکومت مرکزی هستند. آنان از نهادهای عدلی و قضایی می خواهند که برای جلوگیری از هدر رفتن عواید شهرداری و پول مردم بادغیس، در این زمینه بی تفاوت نباشند.

شماری از فعالان مدنی در ولایت بادغیس فساد مالی در شهرداری این ولایت را نگران کننده می خوانند. آنان به این باور هستند که به دلیل شفاف نبودن قراردادهای شهرداری میلیون ها افغانی حیف و میل شده است و دولت باید در این زمینه هرچه زودتر دست به کار شود.

قرار بود شهردار بادغیس صبح روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری حاضر شود اما او حاضر به صحبت کردن با خبرنگاران در این زمینه نشد.

https://www.facebook.com/heratpaperfb