در جریان هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر؛ برنامه های آگاهی دهی به مردم در مورد زیان های گشت؛ تولید و مصرف مواد مخدر برگزارمیشود. اما اعضای شورای ولایتی هرات باور دارند؛ این برنامه ها  دستاورد قابل قبولی نداشته و نهاد های حکومتی و موسسه های خارجی با مصرف پول های هنگفت، برنامه های نمایشی و بدون دستاورد را برگزار میکنند.

باشندگان هرات نیز تاکید دارند؛ آنان هیچ اطلاعی از هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر ندارند. و در مورد برنامه های آگاهی دهی اجرا شده در جریان این هفته چیزی نشنیده اند. به باور باشندگان هرات؛ مواد مخدر به یک معضل بسیار جدی و خطرناک در هرات تبدیل شده و برای مبارزه با آن باید اقدامات ریشه ای صورت بگیرد.

با این همه محمد سادات سرپرست ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات تاکید دارد؛ این نهاد افزون بر اجرای برنامه های آگاهی دهی عادی؛ در جریان هفته بسیج ملی مبارزه با مواد مخدر؛ برنامه های ویژه ای را در سطح شهر و ولسوالی های اطراف هرات اجرایی کرده است؛ و به نتایج مثبت این برنامه ها نیز خوش بین است.

هرچند در گذشته افغانستان با مشکل کشت و قاچاق مواد مخدر دست به گریبان بود؛ اما در جریان سالهای پسین و با افزایش چشمگیر شمار معتادان به مواد مخدر؛ مسله اعتیاد به یک معضل بزرگ اجتماعی در کشور  تبدیل شده است.

https://www.facebook.com/heratpaperfb