در گوشه ای از ریاست تجارت و صنایع هرات، قرار است بانوان تجارت پیشه به چالش ها و پشرفت های بانوان بازرگان حوزه غرب کشور رسیدگی کنند. همزمان با گشایش اتاق تجارت و صنایع بانوان در حوزه غرب کشور، برخی از بانوان تجارت پیشه هرات از سردی بازار های محصولات شان سخن میزنند، آنان میگویند: دولت در امر صادارات و بازاریابی برای تولیدات شان موفق نبوده است.

در این میان مسوولان اتاق تجارت و صنایع بانوان در غرب کشور، از رکود بازار های اقتصادی بانوان بازرگان نگران اند. آنگونه مریم جامع الاحمدی رییس اتاق تجارت و صنایع بانوان در غرب کشور میگوید: از این پس از آدرس این دفتر تلاش میشود تا چالش های بانوان بازرگان به شکل قابل ملاحظه ای کاهش یابد.

با این حال مسوولان ریاست تجارت و صنایع هرات کمرنگ شدن، بازار های اقتصادی بانوان این ولایت را می پذیرند، جمیله بهادری رییس اتاق تجارت و صنایع هرات از علاقه مندی بانوی نخست کشور جهت فراهم ساختن زمینه صادرات محصولات بازرگانی بانوان در کشور خبر میدهد، وی تاکید دارد، بانوان بازرگان همچنان باید با انگیزه بالا به پشرفت های شان ادامه دهند.

این در حالیست که تا هنوز تولیدات داخلی کشور به پیمانه اندکی مورد استفاده قرار میگیرد، کارشناسان تاکید دارند، تا زمانیکه حکومت برنامه مشخصی برای رشد اقتصاد نداشته باشد افغانستان همچنان یک کشور وابسته خواهد ماند.

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb