بزرگترین و با اعتبار ترین نهاد علمی در غرب کشور با مشکل کمبود کدر علمی و اداری دست به گریبان است؛ آنگونه که عبدالله فایز رییس دانشگاه هرات میگوید؛ از سال ۱۳۹۴ خورشیدی به اینسو؛ به تناسب افزایش شمار دانشجویان؛ استادان و کارمندان اداری دانشگاه افزایش پیدا نکرده است. اکنون رییس دانشگاه هرات تایید میکند که کمبود کدر علمی و اداری مشکلات زیادی را برای دانشگاه هرات به میان آورده است.

مشکل کمبود کدر علمی و اداری در حالی بر روند تدریس در دانشگاه هرات تاثیر منفی گذاشته است که با آغاز سال جدید تحصیلی؛ شمار جذب دانشجو در دانشگاه هرات نسبت به سال روان ۲ برابر افزایش پیدا میکند. یعنی شمار پذیرش دانشجویان از ۲ هزار و ۵۰۰ به ۵ هزار و ۶۰۰ دانشجو افزایش پیدا میکند. داکتر مهدی حدید عضو شورای ولایتی تاکید دارد که امکانات فنی و منابع بشری باید به تناسب افزایش شمار پذیرش دانشجو افزایش پیدا کند.

هم اکنون در برخی صنف های دانشگاه هرات بیش از ۷۰ دانشجو حضور دارند؛ مسله ای که روند تدریس را با مشکل جدی رو به رو کرده است؛ دانشجویان دانشگاه هرات تاکید دارند؛ هم اکنون آنها با مشکل کمبود استاد دست به گریبان هستند و افزایش شمار دانشجویان؛ افزون بر به میان آورن مشکلات فراوان برای دانشگاه هرات کیفیت تدریس را نیز با مشکل جدی رو به رو میکند.

هم اکنون دانشگاه هرات؛ ۱۶ دانشکده،۴۴۳ استاد، ۷۱ دیپارتمنت و ۱۴ هزار  دانشجو دارد و با جذب ۵ هزار دانشجو تازه در سال جدید تحصلیی شمار دانشجویان این نهاد به ۱۹ هزار نفر خواهد رسید.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb