بیش از ۱۵۰ مرکز ثبت نام انتخاباتی به دلیل تهدیدات امنیتی در فراه مسدود است.

آنگونه که میرویس عزیزی  رئیس کمیسیون انتخابات فراه می گوید  از میان ۲۲۴ مراکز ثبت نام انتخاباتی آنها توانستند تنها ۷۱ مراکز را باز کنند، و ۱۵۳ مراکز دیگر انتخاباتی به علت تهدیدات امنیتی بگونه کامل مسدود اند. به گفته وی در نتیجه سقوط شهر بیشتر شهروندان فراه بیجاه شدند و از ثبت نام در انتخابات باز مانده اند.

باز نشدن حدود ۷۴ در صد مراکز ثبت نام انتخاباتی این ولایت نګرانی جدی شورای ولایتی فراه را بر انگیخته است. این در حالیست که هنوز هم مرحله سوم ثبت نام انتخابات در ولسوالی های لاش جوین، پشت کوه، پشت رود و خاکسفید فراه جریان دارد.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb