مبارزه جدی حکومت در زمینه جلوگیری از واردات مواد نفتی و گازمایع بی کیفیت به ولایت هرات!

مسوولان اداره نورم و استندرد هرات می گویند که در یک و نیم سال گذشته، بیش از ۵۰ جواز به دلیل واردات مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت، از سوی حکومت لغو شده است. به گفته ای عبدالواسع خادمی آمر نورم و استندر هرات این جوازها که مربوط به شرکت های بزرگ وارد کننده است؛ بارها مواد نفتی بی کیفیت را وارد کشور کرده بودند و چندین بار نیز جزیمه شده بودند.

شماری از فعالان مدنی تاکید می کنند که هنوزهم مواد نفتی و گاز مایع به طور گسترده از طریق بنادر وارد هرات می شود. به گفته ای جواد عمید فعال مدنی فساد موجود در اداره های مربوطه باعث شده است تا بیشترین خسارات از این ناحیه را شهروندان متقبل شوند.

اما برخی آگاهان امور به این گفته های مسوولان اداره نورم و استندرد هرات به دید شک می نگرند. به باور آنان، مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت از سوی گروه هایی مافیایی وارد کشور می شود و این اداره توانایی ایستادگی در برابر مافیا را ندارد.

واردات مواد سوختی بی کیفیت به ولایت هرات همواره انتقاد برانگیز بوده است. با اینکه مسوولان می گویند این مواد بی کیفیت از طریق مرزهای غیر قانونی وارد کشور می شود اما شماری از اعضای شورای ولایتی هرات و آگاهان امور تاکید دارند که مواد نفتی و گاز مایع بی کیفیت، به دلیل فساد در بنادر به از طریق مرزهای قانونی وارد می شود.

https://www.facebook.com/heratpaperfb