افزایش بی پیشینه بهای دالر در مقابل افغانی نگرانی جدی آگاهان  امور اقتصادی در هرات  را در پی داشته است. به باور آنان؛ افزایش بهای دالر سبب افزایش بهای اجناس در بازار شده است. این در حالیست که در جریان روز های اخیر بهای افغانی در برابر دالر آمریکایی اندک اندک کاهش یافت و بهای دالر بالا و بالاتر رفت؛ تا جایکه روز شنبه یک دالر آمریکایی در بازار صرافی های هرات بیش از ۷۴ افغانی معامله شده است. خان جان الکوزی معاون اتاق بازرگانی افغانستان میگوید: قاچاق ارز به کشور های خارجی یکی از عوامل کاهش بهای افغانی و افزایش بهای دالر در بازار است.

انتقال غیر قانونی ارز های خارجی به ویژه دالر آمریکایی، درهم امارت و یورو از هرات به کشور های همسایه بارها تایید شده؛اما بهاالدین رحیمی رییس اتحادیه صرافان هرات ادعا دارد که صرافان در چاقاق و انتقال غیر قانونی ارز های خارجی به کشور های همسایه دست ندارند.

افزایش بی پیشینه بهای دالر آمریکایی و کاهش قیمت افغانی در برابر آن؛ بیش از همه نگرانی فروشندگان و فعالان اقتصادی را در پی داشته است. به باور آگاهان امور اقتصادی در هرات  تغییرات بهای ارز در بازار جهانی یکی دیگر از دلایل افزایش بهای دالر در بازار افغانستان است و بانک مرکزی با تزریق بیشتر ارز به بازار باید جلو افزایش بهای دالر را بگیرد.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb