از آغاز عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی در غرب افغانستان تا کنون بیش از ۷۰ طالب مسلح در ولایت فراه کشته شده و ده ها طالب دیگر زخم برداشته است.  نورالله قادری فرمانده ارتش ملی در غرب افغانستان  با بیان این مطلب میگوید طالبان مسلح اخیرا تلاش کردند تا برخی ساحات در فراه را تصرف کنند اما نیروهای امنیتی نه تنها مانع آنها شدند بلکه تلفات سختی را بر آنها وارد کرده اند.

طی یک هفته اخیر طالبان با حمله بر مراکز ثبت نام راهی دهندگان در ولایت های غور و بادغیس، چند تن از نیروهای امنیتی را کشتند و برخی از مراکز را به آتش کشیدند. نورالله قادری فرمانده ارتش ملی میگوید قرار است بزودی یک عملیات گسترده با همکاری فرمانده ای ارتش ۲۰۹ شاهین در ولایت بادغیس راه اندازی شود.

در این میان محمد جمعه عدیل فرمانده زون ۶۰۶ انصار میگوید: طالبان در ولایت های غربی کشور تهدید جدی در برابر امنیت سایت های انتخاباتی به شمار نمی روند و نیروهای امنیتی حاضر آنان را از پا در آورند.

با این این حال  محمد آصف رحیمی والی هرات پیام روشنی به طالبان مسلح دارد، وی میگوید: در صورتیکه طالبان به کشتار و ایجاد ناامنی ادامه دهند نیروهای امنیتی به طالبان پاسخ دندان شکنی خواهند داد.

با آغاز فصل بهار عملیات طالبان در ولایات غربی کشور افزایش یافته است، دیده شود برنامه هایی که نیروهای امنیتی به هدف سرکوب طالبان روی دست گرفته اند  به چه میزان موفق خواهد بود؟

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb