داروهای غیر قانونی تا هنوز در کنار خیابان های هرات بدون کدام محدودیتی به فروش میرسد. فروش این داروها نگرانی پزشکان را پی داشته است، پزشکان هشدار میدهند، استفاده از داروهای کنار خیابان و بدون نسخه، باعث بروز بیماری های قلبی، کلیه وی و دماغی میشود.

آنان میگویند اگر دولت مانع فروش داروهای سربازاری در هرات نشود، بیماری‌ها افزایش می یابد.

بر علاوه افزایش بیماری‌ها، موجودیت بساط های فروش دارو در پیاده روی های شهر هرات باعث سد معبر و ازدحام نیز گردیده است، اعضای شورای ولایتی و باشندگان هرات مسوولان صحت عامه این ولایت را در قسمت جمع آوری داروهای غیر قانونی متهم به بی کفایتی میکنند و تاکید دارند، باید هرچی زودتر داروهای غیر قانونی جمع آوری شوند.

در این میان مسوولان صحت عامه هرات میگویند: چندین بار ماموران صحی داروهای سربازاری را جمع آوری نموده اند. این مسوولان تاکید دارند، گرد آوری داروهای کنار خیابان تنها مسولیت اداره صحت عامه نیست، بلکه اداره های شهرداری و فرماندهی پولیس نیز در این زمینه مسوولیت دارند که طی سال های اخیر در این زمینه با اداره صحت عامه هیچ همکاری ای  ننموده اند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb