سرک حلقوی قیصار- لامان از پروژه های مهم و حیاتی در بادغیس؛ پس از سالها انتظار کار آن نزدیک به دوماه میشود که آغاز شده است. شماری از فعالین مدنی و باشنده­گان این ولایت در یک گردهمآیی با اعلام حمایت از این پروژه میگویند: بعضی افراد به خاطر منافع شخصی­شان میخواهند مانع تطبیق این پروژه شوند.

در همین حال شورای ولایتی بادغیس میگوید مردم این ولایت در بدل این سرک املاک شان را از دست داده اند و به هرقیمتی که شده از این پروژه حمایت میکنند. عبدالعزیز بیگ رییس این شورا تاکید میکند که دولت باید امنیت این پروژه را به مردم بومی بسپارد.

از سویی هم مقام های محلی بادغیس میگویند آغاز کار سرک حلقوی قیصار- لامان از آرزوهای دیرینه مردم این ولایت بوده  و حالا با افتتاح این پروژه به هیچ کسی اجازه دخالت در کار آن را نمیدهند. فیض محمد میرزا زاه سرپرست ولایت بادغیس تاکید میکند که در کار این پروژه، سهم بزرگی برای باشنده های محل داده شده است.

سرک حلقوی افغانستان که حوزه غرب کشور را به شمال وصل میسازد سالهاست کار آن در بادغیس توقف داده شده بود. ولی حالا نزدیک به دوماه میشود که کار این پروژه در دو بخش آغاز شده است. باشنده گان بادغیس با ابراز خرسندی از آغاز این پروژه تاکید میکنند که تکمیل این سرک، زندگی مردم این ولایت را متحول خواهد ساخت.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb