یک گروه هفت نفری مخالفان مسلح دولت در ولایت هرات از جنگ دست کشیده و به روند صلح پیوسته است.

این شمار از مخالفان مسلح دولت که پیش از این در ولسوالی گذره هرات فعالیت های ضد دولتی داشتند با گذاشتن سلاح های شان به زمین، به روند صلح پیوستند. فیروز احمد مجاهد سرگروه این افراد پوسته به صلح می گوید: برای شان از طرف حکومت ایران سلاح و مهمات داده شده بود تا کار پروژه تاپی را مختل سازند. اما او می گوید: به همین دلیل از امر فرمانده هان شان سرپیچی کرده و به روند صلح پیوسته اند.

کنسولگری ایران در هرات با اینکه در این زمینه تاهنوز اظهار نظر نکرده اما در گذشته بارها دست داشتن کشورش در زمینه حمایت از طالبان را رد کرده است. با این حال محلی الدین نوری معاون والی هرات هشدار می دهد که اگر مخالفان مسلح دولت به ندای صلح حکومت افغانستان پاسخ مثبت ندهند؛ از سوی نیروهای امنیتی به شدت سرکوب خواهند شد.

براساس آمارهای برخی منابع استخباراتی در ولایت هرات، نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ طالب مسلح در این ولایت حضور و فعالیت دارند. جنرال محمد ایوب انصاری فرمانده پولیس هرات با اینکه از شمار مشخص طالبان در این ولایت چیزی نمی گوید اما تاکید دارد که در خیلی از موارد طالبان دیگر ولایت ها در هرات تجمع می کنند.

با توجه به اعلام موضع صلح جویانه حکومت افغانستان و برپایی خیمه های صلح خواهی از سوی شهروندان، پیوستن فقط هفت تن از مخالفان مسلح دولت به روند صلح در ولایت هرات اندک خوانده می شود. اینجا در این خیمه صلح خواهانه ی باشنده های هرات روز به روز شمار شهروندان کمتر می شود. اما غلام سرور بارکزی رییس کمیته صلح ولایتی در هرات می گوید: در این اواخر علاقه مندی طالبان برای پیسوتن به روند صلح افزایش یافته است.

در دو سال اخیر روند پیوستن طالبان به روند صلح در هرات به طور چشمگیری کاهش یافته است. آگاهان امور به این باور هستند که عدم حمایت دولت از افراد پیوسته به صلح و نبود زمینه های کاری باعث شده است تا این افراد دوباره دست به سلاح برده و برضد دولت فعالیت کنند.

https://www.facebook.com/heratpaperfb