استادان پوهیالی دانشگاه هرات از روز شنبه به اینسو؛ از حاضر شدن در صنف های درس خودداری کرده اند. این شمار از استادان دانشگاه  تاکید دارند؛ تا رسیدن به خواسته های شان و تعیین سرنوشت آنها از سوی وزارت تحصیلات عالی، حاضر نیستند به کار شان ادامه دهند.

تا کنون بیش از ۱۴۰ استاد پوهیالی در دانشگاه هرات و بیش ۲ هزار استاد در سراسر کشور ها استخدام شده اند؛ همانند هرات استادان پوهیالی در دیگر ولایت های کشور؛ نسبت به قانون جدید تحصیلات عالی شکایت دارند؛ قانونی که پس از فرمان تقنینی رییس جمهوری غنی جنجالی شد. استادان پوهیالی دانشگاه هرات ۵ خواسته مشخص دارند؛ که مهم ترین آن اجرای ترفیع و مشخص شدن حقوق شان است.

از سویی هم شماری از دانشجویان دانشگاه هرات میگویند؛این نهاد هم اکنون با مشکل کمبود کدرهای علمی دست به گریبان است؛ و عدم حضور استادان پوهیالی در صنف های درس؛ مشکلاتی را برای آنان به باور آورده است؛

با این همه مسوولان دانشگاه هرات هرات میگویند؛ این مسله در سفر وزیر تحصیلات عالی  به هرات با رهبری وزارت در میان گذاشته شده و وزیر تحصیلات عالی وعده سپرده تا مشکل به میان آمده را حل کند.

هرچند مشکل استادان پوهیالی در سفر رییس جمهوری به هرات؛ در دیدار استادان دانشگاه  با رییس جمهوری غنی در میان گذاشته شد؛ اما ظاهرا ریاست جمهوری و  وزارت تحصیلات عالی چاره برای این مشکل پیدا نکرده اند. این در حالیست که بر اساس ماده ۳۶ قانون تحصیلات عالی؛ استادان پوهیالی نمیتوانند بگونه مستقل تدریس نمایند؛ ولی به دلیل کمبود کدرهای علمی؛ آنان در جریان سالهای پسین دانشجویان را تدریس کرده اند؛ حالا بر اساس قانون حاضر نسیتند تا رسیدگی وزارت تحصیلات عالی به مشکلات شان در صنف های درس حاضر شوند.

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb