شورای ولایتی هرات تاکید دارد؛ این احتمال که در برخی موارد پولیس با قاچاقبران مواد مخدر همکاری کند؛ دور از احتمال نیست؛ چرا که در بیشتر موارد؛ در هنگام کشف مواد مخدر، انتقال دهندگان آن گرفتار نمیشوند.

سید عظیم کبرزانی عضو شورای ولایتی هرات تاکید دارد گرفتار نشدن قاچاقبران مواد مخدر در هنگام کشف محموله های مواد؛ نشانگر تبانی پولیس با آنها است.

در همین حال عبدالاحد ولی زاده سخنگوی فرماندهی پولیس هرات از تلاش نیروهای امنیتی برای پیشگیری از قاچاق مواد مخدر سخن میزند و اینکه در جریان یک ماه پسین؛ ۱۱۰ کیلو گرام انواع گوناگون مواد مخدر به دست پولیس افتاده و ۲۰ تن از خورده فروشان و قاچاقبران مواد مخدر هم  گرفتار شده اند. آنگونه که سخنگوی پولیس هرات میگوید؛ قاچاقبران هنگامیکه پی میبرند پولیس رد آنها زده؛ پا به فرار میگذارند تنها محموله های مواد به دست پولیس می افتد.

به باور آگاهان امور سیاسی و نظامی؛ هرات به دلیل داشتن دو مرز مشترک با کشور های ایران و ترکمنستان، یکی از مسیر های اصلی انتقال مواد مخدر است؛ و شبکه بزرگ مافیای مواد مخدر؛ از همین مسیر محموله های مواد را به خارج از کشور انتقال میدهند.

این در حالیست که بتازگی پولیس هرات از کشف نزدیک ۴۰ کیلوگرام مواد مخدر خبر میدهد؛ محموله ای که قاچاقبران آن گرفتار نشده اند.

 

 

https://www.facebook.com/heratpaperfb